Skip to content. | Skip to navigation

Bioenergy Promotion

in Russian in Lithuanian in Latvian in Polish in German
Sections

Bioenergy Promotion

Bioenergy Promotion to projekt współfinansowany przez Europejski program krajów regionu bałtyckiego (EU BSR). Celem projektu je wzmocnienie zrównoważonego rozwoju konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu bałtyckiego, szczególnie w zakresie bioenergetyki.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.imp.gda.pl/bioenergy/ 

Kontakt: witcen@imp.gda.pl